H1. De 5 R’en: Randvoorwaarden voor effectieve interboard dynamiek

Auteur Drs. L. Hovius MBA
Referentie publicatie Hovius, L. (2018), De 5 R’en: Randvoorwaarden voor effectieve interboard dynamiek. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hovius beschrijft dat het thema van de dynamiek tussen toezichthouder en bestuur voor beide kanten van de bestuurstafel relevant is, maar dat het niet altijd lukt om de interactie effectief vorm te geven. Hovius richt zich vervolgens op de vraag wat de randvoorwaarden zijn voor een effectieve dynamiek tussen beide boards.
Biografie auteurs: Drs. Linda Hovius MBA is zelfstandig bestuursadviseur. Ze begeleidt raden van commissarissen en raden van bestuur in het verhogen van leiderschaps- en teameffectiviteit en strategische alignment en faciliteert jaarlijkse evaluaties. Ze was 20 jaar verbonden aan McKinsey & Company en was oprichter en managing partner van Aberkyn. Naast haar adviespraktijk vervult ze diverse bestuurlijke en toezichthoudende functies.