H8: De toezichthouder is ook maar een mens: wees alert op uw biases en die van anderen!

Auteur Drs. R. Jansen RO CIA en Mr.dr. M.Aelen
Referentie publicatie Jansen, R. en M. Aelen (2015) De toezichthouder is ook maar een mens: wees alert op uw biases en die van anderen! In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In Hoofdstuk 8 gaan Remy Jansen en Margot Aelen in op de biases van verschillende typen toezichthouders. Biases kunnen van invloed zijn op de oordeelsvorming en besluitvorming van toezichthouders, zowel interne als externe toezichthouders en/of privaat en publieke toezichthouders. Zij beschrijven daarbij ook hoe biases geneutraliseerd kunnen worden en geven voorbeelden op welke manier De Nederlandsche Bank (DNB) het effect van biases zoveel mogelijk probeert te neutraliseren
Biografie auteurs: drs. Remy Jansen RO CIA is sinds 1 maart 2015 afdelingshoofd thematisch toezicht integriteit bij De Nederlandsche Bank. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van thematisch toezicht op het gebied van integriteit (o.m. antiwitwastoezicht, toezicht naleving sanctieregelgeving, onderzoeken naar belangenverstrengeling en corruptie). Hiervoor was hij onder andere werkzaam als toezichthouder specialist en senior auditor bij DNB en de Bank of England (Londen). Hij publiceerde eerder over het onderwerp biases en over effectmeting bij toezichthouders. Remy Jansen heeft een master in Business Economics (VU) en Internal Auditing (Erasmus Universiteit). Mr. dr. Margot Aelen is sinds 15 maart 2014 toezichthouder specialist bij De Nederlandsche Bank. In deze functie houdt zij zich bezig met het versterken van de kwaliteit en de effectiviteit van het toezicht van DNB. Hiervoor was zij werkzaam als promovenda aan de Universiteit Utrecht. In september 2014 promoveerde Margot Aelen aan de Universiteit Utrecht op een juridisch proefschrift getiteld 'Beginselen van goed markttoezicht. Gedefinieerd, verklaard en uitgewerkt voor het toezicht op de financiële markten.' Margot Aelen heeft een master in Law and Economics (UU) en European Law (Université Panthéon-Assas, Parijs).