Tags: geschiktheidstoets

Hoofdstuk 11: Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen?

Auteur Mr. A. van Gelder
Referentie publicatie Gelder, A. van, (2014), Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Annick van Gelder beschrijft in hoofdstuk 11 de invloed van Europa op de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen. In het hoofdstuk wordt zowel ingegaan op de huidige geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen, zoals door AFM en DNB uitgevoerd, als op de vraag hoe de toets in Nederland zich verhoudt tot de uitvoering van de geschiktheidseis in Europees perspectief.
Biografie auteurs: Mr. Annick van Gelder is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als senior jurist bij de afdeling Juridische Zaken in het team dat zich onder meer bezighoudt met de juridische ondersteuning van reguliere en complexe vergunningverleningen. De wet- en regelgeving omtrent geschiktheid en betrouwbaarheid is een van haar kennisgebieden. Daarvoor was zij jurist en assistent-boetefunctionaris bij de afdeling Juridische Zaken van de AFM. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

H6: De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM. Beschouwingen vanuit de theorie én de praktijk

Auteur Mr. G. Roth en Mr. J. Roepnarain
Referentie publicatie Roth, G. en J. Roepnarain (2015), De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM. Beschouwingen vanuit de theorie én de praktijk In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding Guido Roth en Janice Roepnarain beschrijven in hoofdstuk 6 het wettelijk kader van de geschiktheidtoetsingen in de financiële sector, waarbij zij ook ingegaan op de wijze waarop de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsingen in de praktijk plaatsvinden. Ook beschrijven zij enkele recente ontwikkelingen en gaan ze in op de rechtsbescherming die openstaat tegen negatieve besluiten.
Biografie auteurs: Mr. Guido Roth was 7 jaar werkzaam bij de AFM en heeft zich daarna als advocaat verder toegelegd op het financieel recht. Nadat hij 8 jaar partner was bij Spigt Litigators (voorheen Spigthoff) is hij thans partner bij Simmons & Simmons LLP. Hij heeft zich gespecialiseerd in handhavingsvraagstukken en procedeert regelmatig tegen de AFM en DNB. Guido doceert regelmatig en is onder andere als docent verbonden aan de Grotius Academie. Daarnaast is hij redacteur van het Tijdschrift Ondernemingsrecht en het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Mr. Janice Roepnarain is advocaat bij Simmons & Simmons LLP en gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht. Zij voert regelmatig procedures tegen de AFM en DNB. Voordat ze de overstap maakte naar Simmons & Simmons LLP heeft ze jarenlang als advocaat de AFM en DNB vertegenwoordigd in procedures tegen marktpartijen. Janice publiceert regelmatig over handhavingsvraagstukken in het financieel toezichtrecht.

H7: De veranderende samenstelling van de raden van commissarissen van de acht grootste banken en verzekeraars gedurende 2008-2014 en het effect van de “4+4 geschiktheidstoetsingen”

Auteur Prof. dr. M. Lückerath-Rovers en drs. M. Stavast Groothuis
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en M. Stavast Groothuis (2015), De veranderende samenstelling van de raden van commissarissen van de acht grootste banken en verzekeraars gedurende 2008-2014 en het effect van de “4+4 geschiktheidstoetsingen” In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 gaan Mijntje Lückerath en Margriet Stavast nader in op de geschiktheidstoets. Zij gaan echter meer specifiek in op het 4+4 project waarbij in korte tijd alle commissarissen van vier grootste banken en vier grootste verzekeraars in 2012 getoetst werden. Zij onderzochten daarbij de gewijzigde samenstelling van de RvB en RvC van de acht grootste banken en verzekeraars van Nederland in de periode 2008-2014 en kijken daarbij of de toetsingen in 2012 van invloed lijken te zijn geweest op de samenstelling van de RvC, of dat deze veranderingen al eerder waren ingezet.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Margriet Stavast-Groothuis is toezichthouder bij De Nederlandsche Bank en werkzaam bij de afdeling Toetsingen. Ze is gespecialiseerd in toezicht op governance, meer specifiek op geschiktheid. Margriet is afgestudeerd als antropoloog en bedrijfskundige. Ze heeft eerder onderzoek gedaan naar board evaluaties. Momenteel doet ze onderzoek naar het functioneren van boards en toezicht.