H7: De veranderende samenstelling van de raden van commissarissen van de acht grootste banken en verzekeraars gedurende 2008-2014 en het effect van de “4+4 geschiktheidstoetsingen”

Auteur Prof. dr. M. Lückerath-Rovers en drs. M. Stavast Groothuis
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en M. Stavast Groothuis (2015), De veranderende samenstelling van de raden van commissarissen van de acht grootste banken en verzekeraars gedurende 2008-2014 en het effect van de “4+4 geschiktheidstoetsingen” In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 gaan Mijntje Lückerath en Margriet Stavast nader in op de geschiktheidstoets. Zij gaan echter meer specifiek in op het 4+4 project waarbij in korte tijd alle commissarissen van vier grootste banken en vier grootste verzekeraars in 2012 getoetst werden. Zij onderzochten daarbij de gewijzigde samenstelling van de RvB en RvC van de acht grootste banken en verzekeraars van Nederland in de periode 2008-2014 en kijken daarbij of de toetsingen in 2012 van invloed lijken te zijn geweest op de samenstelling van de RvC, of dat deze veranderingen al eerder waren ingezet.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Margriet Stavast-Groothuis is toezichthouder bij De Nederlandsche Bank en werkzaam bij de afdeling Toetsingen. Ze is gespecialiseerd in toezicht op governance, meer specifiek op geschiktheid. Margriet is afgestudeerd als antropoloog en bedrijfskundige. Ze heeft eerder onderzoek gedaan naar board evaluaties. Momenteel doet ze onderzoek naar het functioneren van boards en toezicht.