Hoofdstuk 11: Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen?

Auteur Mr. A. van Gelder
Referentie publicatie Gelder, A. van, (2014), Wat brengt Europa ons voor de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Annick van Gelder beschrijft in hoofdstuk 11 de invloed van Europa op de geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen. In het hoofdstuk wordt zowel ingegaan op de huidige geschiktheidstoets van bestuurders en commissarissen, zoals door AFM en DNB uitgevoerd, als op de vraag hoe de toets in Nederland zich verhoudt tot de uitvoering van de geschiktheidseis in Europees perspectief.
Biografie auteurs: Mr. Annick van Gelder is werkzaam bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als senior jurist bij de afdeling Juridische Zaken in het team dat zich onder meer bezighoudt met de juridische ondersteuning van reguliere en complexe vergunningverleningen. De wet- en regelgeving omtrent geschiktheid en betrouwbaarheid is een van haar kennisgebieden. Daarvoor was zij jurist en assistent-boetefunctionaris bij de afdeling Juridische Zaken van de AFM. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.