H14. BELONINGEN EN DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE 2016: VIER ONDERWERPEN VOOR DE BOARDROOM

Auteur Manuel Lokin
Referentie publicatie Lokin, M. (2017). Beloningen en de nederlandse corporate governance code 2016: vier onderwerpen voor de boardroom. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 14 gaat Manuel Lokin in op vier beloningsonderwerpen die de bijzondere aandacht van de bestuurder en de RvC verdienen. De auteur bespreekt twee nieuwe bepalingen in de Code 2016 die zien op de visie van de bestuurder op zijn eigen beloning en op de beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Daarna komen twee onderwerpen aan bod niet (langer) in de Code 2016 zijn terug te vinden: aandelenbezit en de beloning in aandelen voor commissarissen en het aanpassen en achteraf terugvorderen van beloningen.
Biografie auteurs: mr. Manuel Lokin is advocaat bij Stibbe waar hij zich voornamelijk bezighoudt met corporate litigation, dispute resolution en corporate governance. Daarnaast promoveert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen. Manuel is hoofdredacteur van het Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) en Ondernemingsrecht Updates (or-updates). Verder publiceert en doceert hij regelmatig op het gebied van corporate governance en het vennootschapsrecht.