H8. ECHTE WAARDECREATIE VEREIST MEER DAN EEN GOVERNANCE CODE

Auteur Hans Schenk
Referentie publicatie Schenk, H. (2017). Echte waardecreatie vereist meer dan een governance code. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Hans Schenk gaat in hoofdstuk 8 in op lange termijn waardecreatie in het geval van fusies en overnames. Hij betoogt dat dit proces waarde vernietigend kan werken tenzij partijen door derden gedwongen worden zich te oriënteren op het lange termijn belang van hun handelen. Het formuleren van een “visie op lange termijn waardecreatie” door het bestuur van de vennootschap kan daarbij volgens de auteur niet altijd soelaas bieden. Hij haalt daarbij een citaat uit 1996 aan: “When everything is for sale, the person who cares for the long run starts to feel like a sucker”.
Biografie auteurs: Prof. dr. Hans Schenk studeerde economie en bedrijfskunde en is momenteel hoogleraar Economie en Bedrijfseconomie aan de Universiteit Utrecht en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Hij was eerder verbonden aan de universiteiten van Tilburg, Rotterdam en Groningen, en directeur van het familiebedrijf in Maastricht. Daarnaast verbleef hij als part-time hoogleraar aan universiteiten in Straatsburg en Beijing en als fellow aan Cambridge. Hij was eerder commissaris bij een Britse multinational en een woningcorporatie en is nu commissaris bij Transdev Holding NV (o.m. Connexxion en Witte Kruis) en RFS Holding BV (o.m. Wehkamp en Lacent).