H6. HERZIENE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE VRAAGT OM NIEUWE LEIDERS 

Auteur AnneMarie Smit en Evelien Vlastuin
Referentie publicatie Smit, A. en Vlastuin, E. (2017). Herziene nederlandse corporate governance code vraagt om nieuwe leiders . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding AnneMarie Smit en Evelien Vlastuin beschrijven in hoofdstuk 6 het effect van een veranderende samenleving op onder andere de herziene corporate governance code waardoor onderwerpen als lange termijn waardecreatie, deskundigheid op innovatie en cultuur nadrukkelijker naar voren komen. De auteurs beschrijven wat dit betekent voor organisaties en, vooral, voor hun leiders.
Biografie auteurs: Drs. AnneMarie Smit is expert op het gebied van governance en wet- en regelgeving binnen KPMG. Zij richt zich op vraagstukken die spelen binnen of tussen bestuur en RvC. Daarvoor was zij bij de Nederlandsche Bank (DNB) als hoofd van het Expertisecentrum toetsingen verantwoordelijk voor toetsingen van bestuurders en commissarissen in de financiële sector. Voor de Europese Centrale Bank was zij voorzitter van de werkgroep die toetsingen binnen Europa harmoniseert.

Evelien Vlastuin MSC MCM is expert op het gebied van governance binnen KPMG. Ze heeft als voormalig toezichthouder van de Nederlandsche Bank (DNB) ruime ervaring op het gebied van geschiktheidstoetsingen, beheerst beloningsbeleid, beheerste en integere bedrijfsvoering, vergunningaanvragen en probleemdossiers. Evelien werkte als toezichthouder op verzekeraars nauw samen met de AFM, onder andere op het gebied van volmachten en vakbekwaamheid.