H13. Bestuur en besluitvorming

Auteur Iris Wuisman
Referentie publicatie Wuisman, I. (2020), Bestuur en besluitvorming In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 13 gaat Iris Wuisman in op het belang van aandacht voor goede besluitvorming. Zij beschrijft daarvoor de algemene, formele en materiele aspecten van vennootschappelijke bestuursbesluitvorming. Ook beantwoordt zij de vraag waar bestuurders op moeten letten in de besluitvorming en hoe besluitvorming in enquêteprocedures door de rechter worden beoordeeld. Specifiek wordt daarbij aandacht besteed aan de rol van adviseurs en situaties met tegenstrijdig belang.
Biografie auteurs: Prof. mr. drs. Iris Wuisman is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Zij is bestuurslid bij de Law Firm School en de Stichting Harry Honée Fonds. Iris heeft het Business & Liability Research Network (BLRN) opgericht dat gericht is op multidisciplinair onderzoek op het gebied van Good Corporate Governance, Distress & Insolvency en Future Business Structures. Haar onderzoek richt zich op besluitvorming & kunstmatige intelligentie en moderne governance structuren onder andere in blockchain organisaties. Iris is lid van de redactie van het Jaarboek Corporate Governance. In het verleden is zij bestuurslid geweest bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en de Vereniging Corporate Litigation.