H8. Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers en Auke de Bos
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en A. de Bos (2020), Langetermijnwaardecreatie in de praktijk. Het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 8 beschrijven Mijntje Lückerath en Auke de Bos de uitkomsten van het Nationaal Commissarissen Onderzoek 2020 met daarbij een focus op langetermijnwaardecreatie. Hierbij komen aan de orde de wijze waarop commissarissen dit begrip invullen, de opvattingen ten aanzien van economische en sociale waardecreatie en hun mening ten aanzien van een aantal stellingen. Daarnaast geeft het onderzoek nog enkele interessante resultaten in vergelijking met afgelopen tien jaar over bijvoorbeeld tijdsbesteding, beloning en verkrijging van het commissariaat.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en de Betaalvereniging Nederland.

Prof. dr. Auke de Bos RA is hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit waar hij doceert aan de Master Financieel Recht, de Accountancy-opleiding en de Commissarissenopleiding. Zijn onderzoek richt zich op governance, audit en verslaggeving. Daarnaast is hij bestuurder bij EY Accountants.