H7. De kortetermijngerichtheid van Nederlandse ondernemingsbesturen

Auteur Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Jos Offerein en Kees van Veen
Referentie publicatie Hermes,N., R.Hooghiemstra, J.Offerein en K. van Veen (2020),De kortetermijngerichtheid van Nederlandse ondernemingsbesturen, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 beschrijven Niels Hermes, Reggy Hooghiemstra, Jos Offerein en Kees van Veen hun onderzoek naar de vraag in hoeverre besturen van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen zich richten op het creëren van kortetermijnwaarde. Daarnaast gaan we in op factoren die kunnen verklaren waarom besturen de nadruk leggen op de korte termijn. Het onderzoek richt zich nog op de periode voorafgaande aan de totstandkoming van de nieuwe Code, waarin wordt opgeroepen tot een grotere nadruk op het creëren van waarde op de lange termijn. Het biedt interessante inzichten over welke beleidsmaatregelen eventueel extra nodig zijn om te bewerkstelligen dat ondernemingen zich meer gaan richten op langetermijnwaardecreatie.
Biografie auteurs: Prof. dr. Niels Hermes is hoogleraar International Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is voorzitter van de vakgroep Economics, Econometrics and Finance. Zijn onderzoek richt zich op corporate governance vraagstukken, waarbij de aandacht vooral is gericht op de effecten van boards en de samenstelling van de aandeelhouders op de besluitvorming en prestaties van de onderneming. Daarnaast doet hij onderzoek naar de omvang en gevolgen van internationale kapitaalstromen voor opkomende economieën en de naar de rol die microfinanciering speelt bij het verschaffen van toegang tot financiële diensten aan gezinnen en kleine bedrijven in ontwikkelingslanden.

Prof. dr.Reggy Hooghiemstra is als hoogleraar corporate governance en financiële verslaglegging verbonden aan de Vakgroep accounting, Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoeksinteresses liggen op gebied van bestuurdersbezoldiging, het functioneren van raden van commissarissen en raden van toezicht, en de wijze waarop ondernemingen op strategische wijze over hun activiteiten en beslissingen rapporteren.

Jos Offerein MSc doet promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft aan dezelfde universiteit zijn Masters in Accounting, Finance en Economie gehaald. Zijn onderzoek richt zich op institutionele investeerders en hun zeggenschap in ondernemingen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de rol van dergelijke beleggers bij belastingontwijking en hoe de informatievoorziening vanuit de onderneming deze investeerders beïnvloedt.

Dr. Kees van Veen is medeoprichter en directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse richt zich op de (internationale) samenstelling van boards en de samenhang met (veranderende) corporate governance systemen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Sustainable Society, een van de drie strategische speerpunten van de RUG.