H13. De rol van de accountant bij verantwoording over naleving van de corporate governance code

Auteur Drs Remko Renes RA
Referentie publicatie Renes, R. (2018) De rol van de accountant bij verantwoording over naleving van de corporate governance code. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In het laatste hoofdstuk 13 gaat Remko Renes in op de rol van de accountant bij de verantwoording over naleving van de corporate governance code in het licht van wijzigingen in wet- en regelgeving.
Biografie auteurs: Drs Remko Renes RA is universitair docent Corporate Governance bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het Center for Accounting Auditing & Control en het Nyenrode Corporate Governance Instituut. Hij is als onderzoeker en projectleider sinds 2010 betrokken geweest bij meerdere nalevingsonderzoeken voor de Monitoring Commissie Corporate Governance Code, de Monitoring Commissie Code Banken en de Code Goed Bestuur voor de Handvestgroep Publieke Dienstverleners in Nederland. Hij is lid van de redactie ‘Goed Bestuur’.