Tags: tegenstrijdig belang

Hoofdstuk 7: Tegenstrijdig belang: een corporate governance kluif

Auteur Mr. F. Leijten
Referentie publicatie Leijten, F. , (2012), Tegenstrijdig belang: een corporate governance kluif. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 besteedt Fons Leijten aandacht aan de nieuwe regelsdie voor besluitvorming zullen gaan gelden indien een bestuurder of een commissaris een tegenstrijdig belang heeft met dat van de vennootschap. Ook behandelt hij de gedragsregels die in het enquêterecht zijn ontwikkeld, de regels van de Code en de voorschriften van jaarrekeningenrecht die zien op verantwoording van transacties met verbonden partijen.. Verder komen in dit hoofdstuk vragen aan de orde zoals wanneer nu eigenlijk sprake is van tegenstrijdig belang in de zin van de wet, door wie dat moet worden vastgesteld en wat de gevolgen zijn als deze vaststelling achteraf onjuist blijkt te zijn. Naast een aantal praktische suggesties geeft hij nadere duiding aan de procedurele regels die de nieuwe wet met zich brengt en de mogelijke consequenties voor de besluitvorming en de positie van de verschillende organen indien er sprake is van een (vermeend) tegenstrijdig belang. Zijn conclusie is dat het onder de nieuwe regels, net als onder de tot de wetswijziging geldende regels, niet altijd eenvoudig is om vast te stellen of er sprake is van een tegenstrijdig belang in de zin van de wet. Dat zal telkens van alle relevante omstandigheden van het concrete geval afhangen.
Biografie auteurs: Mr. Fons Leijten studeerde rechten in Amsterdam en Los Angeles en is als advocaat werkzaam bij Stibbe N.V., sinds 1991 als partner. Hij geeft leiding aan de corporate litigation praktijk van Stibbe en adviseert en procedeert voor (beursgenoteerde) Nederlandse en buitenlandse ondernemingen, in het bijzonder enquêterechtprocedures bij de Ondernemingskamer. Fons is daarnaast onder meer bestuurslid van de Vereniging Corporate Litigation, redacteur van Jurisprudentie Ondernemingsrecht (JOR) en Tekst & Commentaar Ondernemingsrecht en Effectenrecht en hoofddocent van de postdoctorale Grotius opleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht.