Tags: claw back

Hoofdstuk 7: De bestuurdersbeloning: van bezoldigingsbeleid tot claw back

Auteur mr. P.G. Vestering
Referentie publicatie Vestering, P.G., (2011), De bestuurdersbeloning: van bezoldigingsbeleid tot claw back. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 behandelt Paul Vestering een aantal juridische vragen over de beloning van bestuurders, zoals de vaststelling en openbaarmaking van de beloning, of en zo ja hoe een eenmaal vastgestelde beloning kan worden aangepast of teruggedraaid en of de positie van een statutair bestuurder van een beursgenoteerde onderneming zal verzwakken als hij vanwege nieuwe wetgeving niet langer werknemer kan zijn.
Biografie auteurs: mr. Paul Vestering is werkzaam bij advocatenkantoor Stibbe als partner op de afdeling Employment, Pensions and Incentives. Eén van zijn specifieke aandachtsgebieden is de positie van de bestuurder, de beloning van bestuurders, incentive plans en de rol van de verschillende stakeholders daarbij. Paul Vestering publiceert en doceert regelmatig op het gebied van het arbeids- en pensioenrecht, is redactielid van het Tijdschrift Arbeidsrecht Praktijk en ook Certified Pension Lawyer. Naast zijn praktijk vervult Paul Vestering de HR portefeuille in het bestuur van Stibbe.