Tags: bestuurssecretaris

Hoofdstuk 12: De rol van de secretaris in Corporate Governance

Auteur G. van Tunen RO EMIA
Referentie publicatie Tunen, G. van , (2012), De rol van de secretaris in Corporate Governance. In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 gaat Gwendolyn van Tunen in op de rol van de secretaris. Zij stelt dat de secretaris wellicht de minst besproken en beschreven functie is in de Nederlandse context van Corporate Governance. Ze vermoedt dat het gebrek aan aandacht en formele erkenning veroorzaakt wordt doordat bestuurders en commissarissen de rol van de secretaris nog steeds als vooral ondersteunend zien en de toegevoegde waarde die de secretaris kan hebben op het gebied van corporate governance (nog) niet onderkent. In dit hoofdstuk beschrijft zij de verschillende rollen van de secretaris binnen corporate governance en geeft daarbij aan hoe deze rol zich kan ontwikkelen tot die van Chief Governance Officer.
Biografie auteurs: Gwendolyn van Tunen RO EMIA is Company Secretary & Chief Governance Officer (CGO) van ABN AMRO. In haar rol als CGO is zij verantwoordelijk voor de advisering op het gebied van Corporate Governance en geeft zij leiding aan diverse Corporate Governance initiatieven binnen de bank. Hiervoor heeft zij diverse leidinggevende functies binnen de bank vervuld, waaronder COO Group Compliance. Zij is medeauteur van de recent verschenen publicatie Effectief Bestuur. Een handreiking aan bestuurders en toezichthouders. Naast haar functie bij ABN AMRO doceert zij aan de Governance University en treedt zij regelmatig op om haar praktijkervaring te delen.