H10. INTERN TOEZICHT PENSIOENSECTOR BEWEEGT MET ZIJN CODE MEE NAAR GOVERNANCE OP MAAT, MAAR RUIMTE VOOR VERBETERING BLIJFT 

Auteur Annika Galle en Karel Boonzaaijer
Referentie publicatie Galle, A. en Boonzaaijer, K. (2017) Intern toezicht pensioensector beweegt met zijn code mee naar governance op maat, maar ruimte voor verbetering blijft. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijven Annika Galle en Karel Boonzaaijer hun onderzoek dat zij verrichten in opdracht voor de vereniging voor toezichthouders bij pensioenfondsen en hun code. Het focust op de toepassing van-, en rapportage over de VITP-code en geeft aanbevelingen voor het intern toezicht binnen de pensioensector.
Biografie auteurs: Mr. dr. Annika Galle is universitair docent Financieel Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doceert masterstudenten op het gebied van Financieel Recht en Corporate Governance. Haar onderzoek focust op corporate governance in de financiële sector en meer in het bijzonder op zelfregulering, transparantie en toezicht. Annika presenteerde haar onderzoek op verschillende (inter)nationale congressen en publiceerde in verscheidene Nederlandse en internationale tijdschriften en boeken. Daarnaast voerde zij voor marktpartijen (vaak Monitoring Commissies of Verenigingen van intern toezichthouders) meerdere onafhankelijke onderzoeken uit op het gebied van corporate governance en intern toezicht.

Mr. drs. Karel Boonzaaijer is als wetenschappelijk docent en onderzoeker verbonden aan de sectie Handels-, Ondernemings- en Financieel recht van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doceert verscheidene vakken in de master Ondernemingsrecht, waaronder de mastervakken Onderzoekspracticum Ondernemingsrecht en Corporate Governance & Corporate Litigation. Karels onderzoek is met name gericht op corporate governance en regelgeving voor accountants(toezicht). Hij maakte deel uit van diverse onderzoeksteams ten behoeve van onafhankelijk onderzoek in opdracht van derden zoals overheden, beroeps- en belangenorganisaties en Monitoring Commissies.