H7. GOVERNANCE MODEL CANVAS: EEN HULPMIDDEL VOOR COMMISSARISSEN BIJ HET BESPREKEN VAN LANGE TERMIJN WAARDECREATIE

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. (2017). Governance model canvas: een hulpmiddel voor commissarissen bij het bespreken van langetermijnwaardecreatie. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 7 betoogt Mijntje Lückerath dat het commissarissen kan helpen om de vele impliciete veronderstellingen over lange termijn waardecreatie op een gestructureerde en analytische wijze met elkaar te bespreken. Ze introduceert daarvoor het Governance Model Canvas, een aanpassing van de reeds beproefde methode voor het inzichtelijk maken van een business model, het Business Model Canvas. Het oorspronkelijke model leidt aan de hand van acht sub-thema’s tot het negende hoofdthema: de Waardepropositie. Dit is ook toepasbaar voor besprekingen over de lange termijn waardecreatie in corporate governance.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.