H5. BETROKKEN, MAAR ONAFHANKELIJK: STREVEN NAAR EEN BETERE POSITIONERING VAN TOEZICHT

Auteur Floor Rink
Referentie publicatie Rink, F. (2017). Betrokken, maar onafhankelijk: streven naar een betere positionering van toezicht. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 betoogt Floor Rink dat toezichthouders er inmiddels van doordrongen zijn dat de bedrijfscultuur van organisaties een bepalende factor is in de strategische beleidsvoering van bestuurders maar dat het lastig lijkt om in de praktijk concreet inhoud aan cultuurbeleid te geven. Dit hoofdstuk staat daarbij specifiek stil bij de wijze waarop bestuurders en toezichthouders zich het beste ten opzichte van elkaar kunnen positioneren.
Biografie auteurs: Prof. dr. Floor Rink is hoogleraar Identiteit en Gedrag in Organisaties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoek richt zich op de effecten van diversiteit, hierarchische structuren en mobiliteit op de prestaties van individuele medewerkers en teams in organisaties. In samenhang met deze thema's kijkt zij ook naar de regulering van besluitvormingsprocessen in top management teams en boards.