H14. Oproep van een vriendin…

Auteur Peter Paul Leutscher en Sebastian Wesselius
Referentie publicatie Leutscher, P.P. en S. Wesselius, (2021), Oproep van een vriendin… In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2021-2022, Deventer: Kluwer.
Inleiding Het Jaarboek sluit af met een bijzonder hoofdstuk 14. Peter Paul Leutscher en Sebastian Wesselius schrijven een pleidooi; door middel van een open brief aan bestuurders van “Cohesie”. In deze open brief benadrukken zij het belang van cohesie en waarom dit met grote regelmaat op de agenda moet staan en als toetssteen, als maatstaf bij het nemen van besluiten, gebruikt moet worden.
Biografie auteurs: Mr. Peter Paul Leutscher is partner bij RedZebra Group. Hij heeft meer dan 30 jaar praktijk ervaring in leiderschap en organisatieontwikkeling, met name vanuit het perspectief van veiligheid, risicomanagement en corporate governance. Binnen RedZebra Group is Peter Paul verantwoordelijk voor business development en vertegenwoordigd hij RedZebra Group als spreker op conferenties en symposia. Peter Paul studeerde af aan de Erasmus Universiteit (Business Law)

Drs. Sebastian Wesselius is mede oprichter en partner van RedZebra Group. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in het begeleiden van samenwerkingsvraagstukken in technisch complexe organisaties. Binnen RedZebra Group is hij verantwoordelijk business development alsmede voor ontwerp en uitvoering van interventies. Sebastian studeerde af aan de Hogere Hotelschool Den Haag en universiteit Nijenrode.