H14. Aandachtspunten voor de commissaris tijdens de Planning & Controlcyclus

Auteur Mieke Pigeaud
Referentie publicatie Pigeaud, M. (2020), Aandachtspunten voor de commissaris tijdens de Planning & Controlcyclus In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 14 beschrijft Mieke Pigeaud de vooral financiële aandachtspunten voor de commissaris tijdens de Planning & Controlcyclus, daarbij geeft de auteur heldere inzichten en overzichten ten aanzien van het strategisch plan, de begroting, de kwartaalrapportage, de jaarrekening.
Biografie auteurs: Drs Mieke Pigeaud-Wijdeveld RC is medeauteur van het boek ‘Financiën voor commissarissen en toezichthouders’ en meervoudig toezichthouder (momenteel bij de Consumentenbond, het Havenbedrijf van Amsterdam en het Instituut voor Beeld en Geluid). Na haar studie bedrijfseconomie (EUR) volgde zij post-doctorale opleidingen op het gebied van Controlling, Verandermanagement, Leiderschapsontwikkeling en Governance. Zij heeft in diverse branches en ondernemingen (onder meer Akzo, Ahold, NS) eindverantwoordelijke financiële functies vervuld. Vanaf 2010 ondersteunt zij commissarissen en toezichthouders, MKB-ondernemers en ondernemingsraden op financieel en strategisch gebied.