H1. Corporate governance codes, bevoegdheden, taken, gedragsregels en purpose

Auteur Vino Timmerman
Referentie publicatie Timmerman, V. (2020), Corporate governance codes, bevoegdheden, taken, gedragsregels en purpose In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 maakt Vino Timmerman een onderscheid tussen structuurvragen in corporate governance, waaronder de wettelijke en statutaire bevoegdheidsverdeling, en gedragsnormen die aanduiden hoe iemand of een instantie met een bepaalde vennootschappelijke bevoegdheid of taak zich dient te gedragen. Hij gaat daarbij onder andere in op de vraag hoe de purpose-verklaring van een vennootschap zich verhoudt tot de bevoegdheids- en taakverdeling en de gedragsregels. De achterliggende bedoeling van dit hoofdstuk is het juridische karakter van de corporate governance code te verduidelijken.
Biografie auteurs: Prof. Mr. L. Timmerman (1950) is hoogleraar ondernemingsrecht, in het bijzonder zijn historische ontwikkeling aan de Erasmus Universiteit. Hij was vanaf 2003 tot 2020 advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Hij was aan verschillende Nederlandse universiteiten hoogleraar ondernemingsrecht. Hij is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen van ondernemingsrecht. Zijn meest recente publicatie is Uitdagingen voor het ondernemingsrecht: op weg naar echt ondernemingsrecht? Maandblad voor ondernemingsrecht 2020, p. 133-141.