H9. Enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht

Auteur Prof. mr. dr. Barbara Bier
Referentie publicatie Bier, B. (2018), Enkele gedachten bij horizontaal, verticaal en diagonaal toezicht, In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2018-2019, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 gaat Barbara Bier nader in op de wettelijke bepalingen die het toezicht binnen een rechtspersoon regelen, hierbij gaat ze zowel in meer algemene zin in op deze bepalingen als dat ze enkele vragen over de taak en positie van toezicht behandelt.
Biografie auteurs: Prof. mr. dr. Barbara Bier is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance, hoogleraar Ondernemingsrecht en Corporate Governance aan Nyenrode Business Universiteit en als adviseur verbonden aan Stibbe, waar zij voorheen partner en notaris ondernemingsrecht was. Zij heeft veelvuldig al dan niet beursgenoteerde vennootschappen geadviseerd over verschillende Corporate Governance vraagstukken. Barbara is lid van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. Zij zit in de redactie van TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrecht Praktijk) en is lid van de hoofdredactie van SDU Commentaar Ondernemingsrecht. Zij publiceert en doceert regelmatig op het gebied van Corporate Governance en vennootschapsrecht, in het bijzonder over uitkeringen aan aandeelhouders en is (mede) auteur en bewerker van verschillende boeken op het gebied van het vennootschapsrecht.