Hoofdstuk 6: De Ethische Bedrijfscultuur. Overwegingen voor bestuurders en commissarissen

Auteur D. Coenen
Referentie publicatie Coenen, D., (2011), De Ethische Bedrijfscultuur. Overwegingen voor bestuurders en commissarissen . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 6 zoomt Dave Coenen in op een aspect, maar volgens hem wel het belangrijkste aspect van de bedrijfsethiek van een organisatie, namelijk de bedrijfsethische organisatiecultuur. Hij laat zien waaruit de ethische organisatiecultuur bestaat en hoe bestuurders dit voor hun eigen organisatie kunnen achterhalen.
Biografie auteurs: Drs. Dave Coenen RA is sinds september 2002 werkzaam bij De Nederlandsche Bank N.V., eerst als toezichthouder bij de Divisie Toezicht pensioenfondsen en beleggingsondernemingen, vervolgens als toezichthouder - sinds mei 2008 - bij de Divisie Toezicht banken. Voor september 2002 werkte hij bij de Autoriteit Financiële Markten, voorafgegaan door de Rabobank. Dave Coenen studeerde bedrijfseconomie en fiscale economie aan de Universiteit Maastricht, gevolgd door de postdoctoraal opleiding Accountancy (2003) en de postdoctoraal opleiding Corporate Compliance (2008) aan de Vrije Universiteit. Momenteel werkt hij aan een proefschrift over de integriteitbewuste bedrijfscultuur.