Tags: filosofie

Hoofdstuk 13: Keuze-Architectuur of individuele verantwoordelijkheid? Een filosofische bijdrage

Auteur Dr. M. Sie
Referentie publicatie Sie, M., (2012), Keuze-Architectuur of individuele verantwoordelijkheid? Een filosofische bijdrage. In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding Allereerst stort Maureen Sie zich in hoofdstuk 13 op de vraag of de mens nu autonoom en rationeel is. Dit is voor bestuurders en commissarissen van belang omdat het niet alleen gaat om inzicht in hun eigen besluitvorming maar ook in de aansturing en beoordeling van anderen. Veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er vraagtekens kunnen worden gezet bij de vrije wil van het individu. Tegelijkertijd wordt er in de praktijk vaak uitgegaan van individuele verantwoordelijkheid. Sie laat zien dat beide benaderingen niet geheel opgaan en wat dit in fundamenteel opzicht voor de praktijk betekent.
Biografie auteurs: Dr. Maureen Sie is bijzonder hoogleraar aan de faculteit wijsbegeerte van de Universiteit van Leiden en hoofddocent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2009 ontving zij een prestigieuze NWO subsidie om vijf jaar met een kleine groep onderzoek te doen naar de implicaties van recente ontwikkelingen in de gedrags-, cognitie- en neurowetenschappen voor belangrijke voor ons denken over morele verantwoordelijkheid, vrije wil, en moreel handelen. Begin 2011 kwam de door haar samengestelde bundel Hoezo Vrije Wil? Perspectieven op een heikele kwestie op de markt.