Tags: externe toezichthouder

H14: De relatie tussen extern toezicht en de onderneming

Auteur Ir. T. Kockelkoren
Referentie publicatie Kockelkoren, T. (2016) De relatie tussen extern toezicht en de onderneming In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 15 beschrijft Theodor Kockelkoren de relatie tussen externe toezichthouders en de ondernemingen die onder toezicht staan. Hij beargumenteert dat een onderneming meer waarde kan creëren met een proactieve houding ten opzichte van de publieke belangen, zoals die door de overheid en de toezichthouder worden nagestreefd.
Biografie auteurs: Ir. Theodor Kockelkoren MBA is oud bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten. Hij werkte er van 2002 tot 2015. Nu is hij partner bij McKinsey & Company en is hij als adjunct professor verbonden aan TIAS School for Business and Society. Hij is auteur van het boek 'Toezicht als Beroep'.