H15. CORPORATE GOVERNANCE IN COMPLEXE WERELD. VAN ‘IN CONTROL’ NAAR ‘IN ACTION’

Auteur Hans van Ees en Lex Hoogduin
Referentie publicatie Van Ees, H. en Hoogduin, L. (2017). Corporate governance in complexe wereld. Van ‘in control’ naar ‘in action’. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding Het jaarboek sluit af met hoofdstuk 15 waarin Hans van Ees en Lex Hoogduin betogen dat discussies over good corporate governance vaak gaan over de effectiviteit van mechanismen en dan vooral over de organisatie van control: extern belanghebbenden moeten toegang hebben tot relevante informatie (transparantie) en kunnen daarmee bestuurders aanspreken op hun daden (accountability) en meer in het algemeen hun belangen kunnen bewaken. De auteurs betogen dat deze benadering van corporate governance ineffectief is vanwege de onmogelijkheid van control in de complexe wereld waarin ondernemingen opereren. Zij pleiten voor een heroriëntatie van de corporate governance, die de complexiteit van onderneming en de relevante omgeving serieus neemt.
Biografie auteurs: Prof. dr. Hans van Ees is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en hoogleraar corporate governance en instituties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en bouw-decaan van het University College Groningen. Zijn onderzoek betreft comparative corporate governance, business groups, boards of directors en sustainable corporate performance. Hij is fellow bij het Instituut of Governance and Organizational Responsibility (IGOR) van de Rijksuniversiteit Groningen, associate editor van het tijdschrift Corporate governance: An international review en lid van de board van European Management Review. Het Institute for Governance and Organizational.

Prof. dr. Lex Hoogduin is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (monetaire economie; complexiteit en onzekerheid). Hij is Non-excutive bestuurslid van de London Stock Exchange groep en voorzitter van het bestuur van LCH.Clearnet, Eerder was hij actief bij de Nederlandsche Bank, onder andere als directielid, hoofd van de afdeling Onderzoek en als hoofd van de Monetaire en Economische Beleidsafdeling. Van 1997-2001 was hij adviseur van Wim Duisenberg, de eerste president van de Europese Centrale Bank (ECB). Van 2005-2009 was hij Chief Economist van Robeco en voor een deel van die periode ook hoofd van IRIS (het gezamenlijke onderzoekbureau van Robeco en Rabobank voor retailklanten).