H12. OVER BESTUUR EN TOEZICHT, DE BESTUURSTAAK, TAAKVERDELING EN INDIVIDUELE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDER ALSOOK HET WETTELIJK RICHTSNOER. ENIGE OPMERKINGEN NAAR AANLEIDING VAN HET WETSONTWERP ‘BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN’

Auteur Albert Verdam
Referentie publicatie Verdam, A. (2017). Over bestuur en toezicht, de bestuurstaak, taakverdeling en individuele verantwoordelijkheid van de bestuurder alsook het wettelijk richtsnoer. Enige opmerkingen naar aanleiding van het wetsontwerp ‘bestuur en toezicht rechtspersonen’. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 gaat Albert Verdam nader in op het Wetsontwerp “Bestuur en toezicht rechtspersonen” dat beoogt de regeling voor het bestuur en toezicht bij de verschillende soorten rechtspersonen aan te vullen en te verduidelijken. Dit hoofdstuk gaat in op de onderwerpen die worden bestreken door art. 9 (lid 1 t/m 3) BW2 zoals die volgens het wetsontwerp zouden komen te luiden.
Biografie auteurs: Prof. mr. Albert Verdam is werkzaam als jurist bij Koninklijke Philips in Amsterdam en als hoogleraar ondernemingsrecht aan de Vrije Universiteit aldaar. Hij publiceert regelmatig over onderwerpen op het gebied van corporate governance bij ondernemingen en bij pensioenfondsen (fund governance). Hij was voorheen lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Frijns), voorzitter van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen en voorzitter van de Commissie Ondernemingsstructuur van VNO-NCW.