H3. DE VOORZITTER IN GESPREK MET INVESTEERDERS EN ANDERE STAKEHOLDERS

Auteur Steven Schuit en Casper Jaspers
Referentie publicatie Schuit, S. en Jaspers, C. (2017). De voorzitter in gesprek met investeerders en andere stakeholders. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2017-2018, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 3 beschrijven Steven Schuit en Casper Jaspers de rol van de voorzitter, de president-commissaris, en de veel zwaardere rol en verantwoordelijkheid die deze persoon heeft gekregen. Meer specifiek gaan ze in op de rol die de voorzitter inneemt als het gaat om contacten met investeerders en andere interne en externe stakeholders.
Biografie auteurs: Prof mr Steven Schuit is ex-advocaat bij Allen & Overy, emeritus hooglaar Universiteit Utrecht en hoogleraar Corporate Governance Nyenrode Business Universiteit. Hij vervult diverse bestuurs- en toezichtsfuncties. Hij is co-auteur van het Handboek Voorzitter.

Mr. Casper Jaspers is advocaat te Amsterdam. Hij adviseert corporate clients, private equity en financiële instellingen over fusies en overnames en bijhorende governance vraagstukken.Hij nauw betrokken bij het ontwikkelen van cases voor govenance opleidingen en is co-auteur van het Handboek Voorzitter.