H11. Percepties, dilemma’s en innovaties in corporate governance

Auteur Kees van Veen en Hans van Ees
Referentie publicatie Veen, K. van en H. van Ees, (2020), Percepties, dilemma’s en innovaties in corporate governance In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 verkennen Hans van Ees en Kees van Veen vanuit een contingentieperspectief wat de toegenomen aandacht voor langetermijnwaardecreatie en purpose betekent voor de inhoud en opzet van de corporate governance van de ondernemingen. Zij gaan er daarbij vanuit dat de betrokkenheid van ondernemingen bij maatschappelijke uitdagingen gevolgen heeft voor doel en strategie van ondernemingen. Het centraal stellen van purpose impliceert een fundamentele verschuiving van perspectief voor het inrichten van het corporate governance stelsel. Volgens de auteurs gaat hierbij om fundamentele vragen als, wat onder de waardecreatie verstaan wordt, voor wie de onderneming deze waarde creëert en wie daarover de controle uitoefent.
Biografie auteurs: Prof. dr. Hans van Ees is is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en hoogleraar corporate governance en instituties en decaan van het University College Groningen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is associate editor Corporate Governance: An International Review, lid van de editorial board European Management Review, visiting professor LUISS University, Rome, Italië, lecturer Eden Workshop on Corporate Governance European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) en lecturer Corporate Strategy in het MBA Executive Program FHR Lim a Po Institute of Social Studies, Paramaribo, Suriname.

Dr. Kees van Veen is medeoprichter en directeur van het Institute for Governance and Organizational Responsibility van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn interesse richt zich op de (internationale) samenstelling van boards en de samenhang met (veranderende) corporate governance systemen. Daarnaast is hij wetenschappelijk directeur van Sustainable Society, een van de drie strategische speerpunten van de RUG.