H5. Doe goed of ga failliet: naar een nieuw leiderschap

Auteur Evelien Vlastuin en Ron Brummans
Referentie publicatie Vlastuin, E. en R. Brummans, Doe goed of ga failliet: naar een nieuw leiderschap, In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 5 beschrijven Evelien Vlastuin en Ron Brummans dat als gevolg van toenemende onzekerheden en ongenoegen zingeving steeds belangrijker wordt voor mensen. De aandacht voor maatschappelijke thema’s neemt toe en de samenleving wordt steeds meer ‘woke’. Mensen zijn zich meer bewust worden van maatschappelijke ongelijkheid en ondernemen hierop actie. Dit groeiende besef van maatschappelijke ongelijkheid en wereldproblematiek lijkt steeds meer gemeengoed te worden. De auteurs gaan in op de vraag welk leiderschap ondernemingen nodig hebben om de kloof te dichten die is ontstaan tussen hoe ondernemingen zich zouden moeten gedragen volgens de maatschappelijke verwachtingen, en het gedrag dat deze ondernemingen vertonen.
Biografie auteurs: Evelien Vlastuin MSC MCM heeft ruime expertise op het gebied van governance en werkzaam als zelfstandig consultant. Evelien is lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsorganisatie en (aspirant) bestuurslid van een pensioenfonds. Ze heeft als voormalig toezichthouder van De Nederlandsche Bank (DNB) ruime ervaring op het gebied van geschiktheidstoetsingen, board dynamics/ board effectiveness, risicomanagement en communicatie met extern toezichthouders. Evelien werkte als toezichthouder nauw samen met de AFM, onder andere op het gebied van volmachten en vakbekwaamheid.

Ron Brummans RA is executive coach in communicatie en gedrag, senior coach Life Language, opleider van communicatiecoaches, expert in geschiktheidsvraagstukken voor bestuurs- en toezichtfuncties en is partner bij Coöperatie ACS in Doorn. Ron heeft als voormalig toezichthouder bij De Nederlandsche bank ruime ervaring in het zowel persoonlijk als inhoudelijk coachen en trainen van aankomend bestuurders en intern toezichthouders op geschiktheid, boardroom dynamics, boardevaluaties en als registeraccountant heeft 20 jaar ervaring opgedaan in de accountancy bij grote en middelgrote accountantskantoren.