H4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland: Naar een MVO-code?

Auteur Harold Koster
Referentie publicatie Koster, H. (2020), H4. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland: Naar een MVO-code? In: L├╝ckerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2020-2021, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 beschrijft Harold Koster het bestaan, de strekking en de omvang van verantwoordelijkheden voor ondernemingen op het terrein van MVO. Hij betrekt daarbij de huidige regulering en juridische instrumenten, en stelt de vraag of dit voldoende is, danwel of er een Nederlandse MVO code moet komen.
Biografie auteurs: Prof. mr. Harold Koster is hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit Leiden, honorair hoogleraar arbitragerecht Universiteit van Dubai en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam. Hij heeft jarenlang in de ondernemingsrechtelijke praktijk gewerkt. Voorts is hij decaan geweest van de College of Law van de Universiteit van Dubai. Hij is redacteur van Onderneming & Financiering, Erasmus Law Review, JBN en Bedrijfsjuridische berichten, country correspondent International Company and Commercial Law Review en medewerker van Ondernemingsrecht, WPNR, Groene Serie Rechtspersonen en het belastinghandboek Cursus Belastingrecht. Zijn onderzoek richt zich onder meer op corporate governance en maatschappelijk verantwoord ondernemen.