H 10: De accountant en transparante communicatie. Een opstap naar het einde van de verklaring van de externe accountant?

Auteur drs. F. van der Hoek en prof. dr. D. de Waard
Referentie publicatie Hoek, F. van der en D. de Waard (2016), De accountant en transparante communicatie. Een opstap naar het einde van de verklaring van de externe accountant? In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijven Feikje van der Hoek en Dick de Waard de rol van de externe accountant binnen corporate governance en geven zij een overzicht van de wijze waarop de accountant communiceert met zijn opdrachtgevers en het maatschappelijk verkeer. Vanuit een kort historisch perspectief van de controleverklaring wordt een toelichting gegeven bij de toepassing van de meest recente vorm: het long form auditor’s report. Zij sluiten af met overwegingen die gericht zijn op een meer informatieve controleverklaring, bijvoorbeeld door andere vormen van communicatie door de accountant.
Biografie auteurs: Drs. Feikje van der Hoek RA is als lecturer werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen. Tot 2016 is zij gedurende 7 jaar als accountant werkzaam geweest bij EY Accountants. Feikje is betrokken bij het onderzoeksproject van de Rijksuniversiteit Groningen naar de toepassing van de uitgebreide controleverklaring in verslaggeving door beursfondsen in Nederland en Engeland.

Prof. dr. D.A. (Dick) de Waard RA MA is als hoogleraar Auditing verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en als hoogleraar MVO aan de University of Curaçao. Van 1977 tot 2013 is Dick (gedurende 35 jaar) als accountant werkzaam geweest bij EY Accountants. Hij is gepromoveerd op het corporate governance vraagstuk rondom duurzaamheid. Bij de Rijksuniversiteit Groningen leidt hij het onderzoek naar de toepassing van de uitgebreide controlerverklaring in verslaggeving door beursfondsen in Nederland en Engeland.