H4: Bestuurders zijn ook hun brein

Auteur Prof.dr. B. Spruijt en ir. B. Mohr
Referentie publicatie Spruijt, B. en B. Mohr (2016) Bestuurders zijn ook hun brein In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 4 maken Berry Spruijt en Bob Mohr een analyse van menselijk gedrag vanuit de neurobiologie. De neurobiologie is een exacte wetenschap die duidelijke, logische verklaringen kan geven voor gedrag. Zij geven inzicht in de (beperkte) reikwijdte van ons bewustzijn en laten zien hoe het streven naar beloningen vanuit de onbewuste mechanismen in onze hersenen het menselijk gedrag in belangrijke mate stuurt.
Biografie auteurs: Prof. dr. Berry Spruijt De relatie tussen hersenen en gedrag staan centraal in het onderzoek van Spruijt, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Gepromoveerd bij Geneeskunde op leergedrag, sociaal gedrag, de motivatie van gedrag, vertaalde hij dit onderwerp bij Diergeneeskunde naar de functie van emoties en bewustijn. Ook ontwikkelde hij een test voor het welzijn van dieren, een indicator van een actief beloningssysteem in het brein: Het streven naar plezier is de motor van het brein. Nu legt hij een verband tussen de biologische beperkingen van ons brein naar de maatschappelijke discussie rond veelverdieners.

Ir. Bob Mohr studeerde Technische Bedrijfskunde en is Managing Partner bij adviesbureau NeoMorphose. Hij adviseert ondernemingen op het gebied Governance, Risk en Compliance en heeft zich primair in de financiële sector onderscheiden. Hij heeft altijd een fascinatie gehad voor het gedrag van mensen als de belangrijkste oorzaak van de crises die de wereld de laatste decennia heeft gezien. De laatste periode integreert hij de biologische oorsprong van het gedrag in zijn adviezen over de besturing van organisaties en de manier waarop risico’s gemanaged worden.