H2: Personeelsbeleid hoort op agenda van commissarissen

Auteur Drs. C. Selker en Mr. H. Haenen
Referentie publicatie Selker, C. en H. Haenen (2016) Personeelsbeleid hoort op agenda van commissarissen In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding . In hoofdstuk 2 pleiten Camiel Selker en Hein Hanen daarom voor een Human Capital Commissie omdat zij van mening zijn dat een remuneratiecommissie die zich volledig richt op de beloning van de top niet meer voldoet. Een Human Capital Commissie dient als praktische metafoor voor een gestructureerde agenda en uitvoering op het gebied van personeelsbeleid. Die praat niet alleen over de beloning van het bestuur, maar vooral ook met het bestuur over het personeelsbeleid van de organisatie als geheel.
Biografie auteurs: Drs. Camiel Selker is gespecialiseerd op het gebied van effectief personeelsbeleid, in het bijzonder voor topmanagement. Hij doceert onder meer aan TIAS Business School. Hij is mede-oprichter van Focus Orange en heeft zijn kritische kijk op topbeloning en zijn pleidooi voor een integrale benadering uiteengezet in het boek ‘Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning’ dat begin 2016 verscheen.

Mr. Hein Haenen is gespecialiseerd op het gebied van corporate governance en topbeloning. Schreef daarover onder meer ‘De regels en het spel - gesprekken met Morris Tabaksblat’ (2007) ‘Bovenbazen en de scheefgroei van hun beloning’ (2016). Als associate partner verbonden aan Focus Orange adviseert hij met name over de communicatieve aspecten van personeels- en beloningsbeleid.