H1: De toegevoegde waarde van de RvC

Auteur Prof. dr. J. Frijns
Referentie publicatie Frijns, J. (2016), De toegevoegde waarde van de RvC In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding Het Jaarboek start met een bijdrage van Jean Frijns, o.a. voormalig voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance. In hoofdstuk 1 gaat hij in op de toegevoegde waarde van de raad van commissarissen (RvC) waarbij de focus ligt op de verschillende rollen die de RvC vervult. De centrale thesis is dat de invulling en het relatieve gewicht van deze rollen niet invariant is voor het geldende ondernemingsmodel maar dat dit model juist zeer bepalend is. Frijns kijkt daarbij breder dan die van de corporate governance code doordat expliciet gekeken wordt naar de governance van ook niet-beursgenoteerde ondernemingen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Jean Frijns is in 1971 zijn werkzame leven begonnen als econometrist, eerst bij de Universiteit Tilburg en daarna bij het CPB. In 1988 is hij overgestapt naar de financiële wereld als directeur beleggingen van pf ABP. Hij combineerde dat met een aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de VU. Hij was een van de oprichters van SCGOP, de voorloper van Eumedion, en vanaf 2005 tot en met 2008 voorzitter van de Monitoring Commissie Corporate Governance. Na zijn afscheid bij ABP heeft hij tal van commissariaten en adviesfuncties in de financiële wereld bekleed.