Hoofdstuk 12: Overheidstoezicht en corporate governance: Overheid spreekt bestuurders en commissarissen aan op compliance management

Auteur Dr. Ing. M.A. de Bree
Referentie publicatie Bree, M.A. de, (2014), Overheidstoezicht en corporate governance: Overheid spreekt bestuurders en commissarissen aan op compliance management. In: L├╝ckerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 gaat Martin de Bree in op overheidstoezicht en corporate governance. Hij constateert dat de overheid bestuurders en commissarissen aanspreekt op compliance management. Hij geeft daarbij ook een vooruitblik hoe corporate governance en overheidstoezicht nog meer met elkaar te maken zullen gaan krijgen en doet suggesties voor interne en externe toezichthouders.
Biografie auteurs: Dr. Ing. Martin de Bree is verbonden aan de Erasmus Universiteit waar hij onderzoek doet naar compliance management, governance en moderne vormen van regulering en toezicht zoals systeem(gericht )toezicht en horizontaal toezicht. Tevens is hij mede-initiatiefnemer van het onderzoeksprogramma Modern Toezicht waarin een groep publieke toezichthouders promotie onderzoek doet naar innovatieve vormen van overheidstoezicht. Daarnaast heeft hij een zelfstandige consultancy praktijk van waaruit hij samen met bedrijven en overheden zoekt naar de optimale balans tussen enerzijds ruimte voor ondernemerschap en innovatie en anderzijds de bescherming van publieke belangen.