Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders: de juridische risico’s van ondernemen

Auteur Mr. J. Fleming
Referentie publicatie Fleming, J. (2014), Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders: de juridische risico's van ondernemen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015, Deventer: Kluwer.
Inleiding Jeroen Fleming beschrijft in hoofdstuk 6 de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hij tevens aanduidt als de juridische risico's van ondernemen. Fleming bespreekt een aantal recente rechterlijke uitspraken op het terrein van aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en de lessen die in dit verband geleerd kunnen worden uit recente enquêteprocedures. Tevens beschrijft hij het belang van goede verslaggeving in de vorm van notulen die de besluitvorming zorgvuldig weergeven voor een deugdelijk verweer in het kader van aansprakelijkheids- en enquêteprocedures.
Biografie auteurs: Mr. Jeroen Fleming is sinds 1991 als advocaat verbonden aan Stibbe. Na een aantal jaren als partner in Londen werkzaam te zijn geweest, heeft Jeroen zich volledig toegelegd op de (internationale) brede ondernemingsrechtelijke procespraktijk. Hij treedt onder meer op voor bestuurders en commissarissen in aansprakelijkheidsprocedures, procedeert bij de Ondernemingskamer en vertegenwoordigt cliënten in internationale arbitrages met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit fusies en overnames. Jeroen publiceert met een zekere regelmaat, doceert en geeft cursussen op het gebied van het ondernemingsrecht.