Hoofdstuk 11: DNB Beleidsvisie op Governance

Auteur Mr. A. Teubner, Mr. M.A.A. Khan en Drs. M. Groothuis
Referentie publicatie Teubner, A., M.A.A. Khan en M. Groothuis, (2012), DNB Beleidsvisie op Governance . In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. Van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2012-2013, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 wordt een inkijkje gegeven in de visie van één van de externe toezichthouders, namelijk De Nederlandsche Bank. Annick Teubner, Ashraf Khan en Margriet Groothuis, alle drie werkzaam bij De Nederlandsche Bank, geven aan dat governance voor DNB een middel is om solide risicomanagement bij financiele ondernemingen te waarborgen. Hierbij hebben gedragsaspecten voor de DNB een onderscheidende en tevens ondersteunende rol. De auteurs beschrijven in het artikel hoe de DNB effectief gedrag kan beïnvloeden, waardoor het toezicht verbetert en daarmee uiteindelijk ook de stabiliteit van de financiele sector.
Biografie auteurs: Mr. Annick Teubner is senior policy advisor bij DNB. Na onder andere als programmamanager bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit te hebben gewerkt, is zij eind 2007 bij Toezicht Beleid in dienst gekomen bij de afdeling Governance & Accounting. Zij houdt zich bezig met uiteenlopende governance onderwerpen (waaronder rol en samenstelling RvC, controle functies, en beloningsbeleid). Annick Teubner heeft meegewerkt aan de herziening van de Baselse governance principes en heeft bijgedragen aan de Guidelines on Internal Governance van de European Banking Authority.

Mr. M.A.A. Ashraf Khan is hoofd van de beleidsafdeling Governance en Accountancy bij De Nederlandsche Bank. Voordat hij bij DNB kwam werken, was hij beleidsmedewerker bij het Ministerie van Economische Zaken. Zijn carrière is hij begonnen als kandidaat-notaris bij CMS Derks Star Busmann in Amsterdam. Ashraf heeft notarieel recht en Nederlands recht gestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en international legal studies aan de Jawaharlal Nehru University Delhi, India. Hij is momenteel bezig met een proefschrift op het gebied van gedrag en cultuur, onder begeleiding van professor dr. J.W. Winter.

Drs. Margriet Groothuis is beleidsmedewerker bij de afdeling Governance & Accounting van de divisie Toezicht Beleid van De Nederlandsche Bank. Zij studeerde antropologie en bedrijfskunde in Amsterdam en deed bij DNB onderzoek naar Board Evaluaties. Voor DNB was zij werkzaam bij CPI Governance en Nyenrode (onderzoek voor de Monitoring Commissie Corporate Governance Code). Haar specialisatie is het toezicht op Governance, Gedrag en Cultuur; met daarbij een focus op de gedragsmatige aspecten van governance.