Hoofdstuk 14: RvC laat zich niet kennen

Auteur Prof.dr. M. Lückerath-Rovers en Drs. M.A. Scheltema
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. en M.A. Scheltema, (2011), RvC laat zich niet kennen. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 14 beschrijven Mijntje Lückerath en Margot Scheltema hun onderzoek naar de verslagen van de raad van commissarissen. Ze constateren dat ten opzichte van 2009 er ook in 2010 nog steeds weinig inzicht wordt gegeven in toezicht. Het hoofdstuk sluit af met een aantal aanbevelingen ter verbetering van het verslag van de raad van commissarissen.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur, de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen, de Governance Risk & Compliance commissie van de NBA en de evaluatie van de Governancecode Woningcorporaties. Zij is zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, de ASN Beleggingsinstellingen, EY, KNGF Geleidehonden en de Betaalvereniging Nederland.

Drs. Margot Scheltema is sinds 2009 full-time commissaris en toezichthouder, o.m. bij TNT Express, ASR Nederland, Schiphol Group, Triodos Bank, en het Warmtebedrijf Rotterdam. Ze is verbonden aan de Erasmus Universiteit als Research Fellow. Voorts is zij lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum, World Press Photo, en het Institut Neérlandais in Parijs. Ze is lid van de Commissie Financiële Verslaggeving van de AFM, en van de Signaleringsraad van het NBA. Voorheen was zij 25 jaar werkzaam bij Shell, grotendeels in het buitenland, in een divers aantal financiële functies zoals finance manager in Tunesië en in Zuid-Amerika. In 2004 kwam zij terug naar Nederland als Financieel Directeur Shell Nederland.