Hoofdstuk 9: De accountant en het audit committee

Auteur Prof. dr. mr. M. Pheijffer RA
Referentie publicatie Pheijffer, M., (2011), De accountant en het audit committee. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, M. Kaptein, en L. Paape (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2011-2012, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 9 geeft Marcel Pheijffer een uitgebreid en actueel overzicht van de verschillende initiatieven die vanuit diverse marktpartijen en toezichthouders worden ontplooid inzake de wijze waarop de rol van de accountant in Corporate Governance kan, of moet, worden veranderd. Hij beargumenteert onder andere dat in het verleden aandeelhouders en commissarissen verzuimden een stevig gevolg te geven aan de eigen verantwoordelijkheid, waaronder ook het daadwerkelijk inhoud geven aan hun relatie met de accountant.
Biografie auteurs: "Prof. dr. mr. Marcel Pheijffer is werkzaam als hoogleraar (Forensische) Accountancy aan de universiteiten Nyenrode en Leiden. In 2002 was hij werkzaam als inhoudelijk secretaris (ofwel: de rechterhand) van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid.
Marcel heeft zijn basisopleiding binnen de Belastingdienst genoten en was de afgelopen 12 jaar werkzaam bij de FIOD in Haarlem, alwaar hij betrokken was bij een aantal grootschalige onderzoeken op het terrein van de georganiseerde criminaliteit en organisatiecriminaliteit. Hij promoveerde in 2000 op het proefschrift 'De forensisch accountant; het recht meester' en schreef diverse artikelen en boeken op terreinen zoals: forensische accountancy, financieel rechercheren, fraudebestrijding, integriteit, witwassen, corporate governance en met deze onderwerpen verbonden thema’s.'Marcel was van 1 januari 2006 tot 1 januari 2009 lid van de International Auditing & Assurance Standards Board (IAASB) van de International Federation of Accountants (IFAC). Sedert 2004 is hij lid van de Licentiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).