H11: Toezicht en belanghebbenden governance: borging van publiek belang

Auteur Mr. K. van den Ham, K. Verschoor, dr. T. Postma en Prof. dr. H. van Ees
Referentie publicatie Ham, K. van den, K. Verschoor, T. Postma en H. van Ees (2016) Toezicht en belanghebbenden governance: borging van publiek belang In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2016-2017, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 introduceren Kaspar van den Ham, Kees Verschoor, Theo Postma en Hans van Ees de term ‘belanghebbendengovernance’ vanuit de gedachte dat maatschappelijke organisaties complexe organisaties zijn met een veelheid aan doelstellingen en strategisch belangrijke interne en externe belanghebbenden Bij organisaties met een maatschappelijk, een publiek belang, houdt dit publieke aspect onder meer in dat belanghebbenden als cliënten, opdrachtgever(s), externe toezichthouders, toeleveranciers, belangenverenigingen en soms het publiek een rol kunnen spelen bij de wijze waarop de diensten en of producten worden geleverd en hoe de organisatie wordt bestuurd.
Biografie auteurs: Mr. Kaspar van den Ham MPM is directeur-secretaris van de Handvestgroep Publiek Verantwoorden (HPV), een samenwerkingsverband van 11 publieke organisaties met een eigen Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners en peer governance-middelen. E

Kees Verschoor is directeur van Bureau Turacien en specialist in governance, management en peer-to-peer monitoring van stakeholder relaties. Hij heeft zijn uitgebreide ervaring als ondernemer en manager in verschillende landen, culturen en organisaties vertaald in de methodiek sturen op relaties.

Dr. Theo Postma is als zelfstandig onderzoeker verbonden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek is gericht op diverse aspecten van corporate governance.

Prof. dr. Hans van Ees is lid van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance en hoogleraar corporate governance en instituties aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en bouw-decaan van het University College Groningen. Zijn onderzoek betreft comparative corporate governance, business groups, boards of directors en sustainable corporate performance. Hij is fellow bij het Instituut of Governance and Organizational Responsibility (IGOR) van de Rijksuniversiteit Groningen, associate editor van het tijdschrift Corporate governance: An international review en lid van de board van European Management Review. Het Institute for Governance and Organizational Responsibility (iGOR) verenigt Groningse academici met interesse in vraagstukken rondom het functioneren van Raden van Commissarissen en Raden van Toezicht met als ambitie is het op gang brengen van een gezonde kruisbestuiving tussen wetenschap en praktijk.