H 10: Implementatie van MVO in de onderneming en de keten

Auteur Prof. mr. dr. T.E. Lambooy, mr. R.A. Diepeveen en mr. Sander van ’t Foort
Referentie publicatie Lamboo, T.E., R.A. Diepeveen en S. van ’t Foort Implementatie van MVO in de onderneming en de keten In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijven Tineke Lambooy, Rosalien Diepeveen en Sander van ’t Foort hoe MVO geïmplementeerd kan worden in de onderneming en de keten. Volgens de auteurs zijn voor bestuurders en commissarissen met name twee ontwikkelingen op het gebied van MVO relevant. Ten eerste heeft MVO een plek verworven in de corporate governance van een onderneming. En ten tweede is er grote aandacht voor het toepassen van MVO in de (internationale) toeleveringsketen.
Biografie auteurs: Prof. Mr. Dr. Tineke Lambooy is hoogleraar ondernemingsrecht bij het Center voor Entrepreneurship, Governance & Stewardship van Nyenrode Business Universiteit. Lambooy doceert en publiceert op het gebied van (internationaal) ondernemingsrecht, corporate governance, maatschappelijk verantwoord ondernemen, social entrepreneurship en internationaal investeringsrecht. Lambooy is betrokken (geweest) bij de onderzoeken die door Nyenrode Business Universiteit zijn en worden uitgevoerd naar de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (2013 en 2014). Daarnaast doet zij onderzoek betreffende recht en duurzaamheid, waaronder met betrekking tot internationale handelsketens. Lambooy is ook verbonden aan Utrecht Universiteit als Associate Professor bij het onderzoekscentrum Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. In 2010 werd haar proefschrift gepubliceerd bij Kluwer in de reeks Ondernemingsrecht. De titel is: Corporate Social Responsibility: Legal and semi-legal frameworks supporting CSR.

mr. Rosalien Diepeveen heeft in 2014 haar master Recht en Onderneming aan de Universiteit Utrecht afgerond. Zij is thans junior onderzoeker en junior docent bij Nyenrode Business Universiteit. Diepeveen is betrokken (geweest) bij de onderzoeken die door Nyenrode Business Universiteit zijn en worden uitgevoerd naar de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (2013 en 2014). Zij heeft voorts aan diverse artikelen meegewerkt op het gebied van ondernemingsrecht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Haar afstudeerscriptie behandelde de rol van aandeelhouders aangaande verantwoord ondernemen. Zij is de secretaris van het wetenschappelijke tijdschrift International and Comparative Corporate Law Journal.

Sander van ’t Foort studeerde bedrijfskunde en rechten (cum laude) en is momenteel junior onderzoeker bij Nyenrode Business Universiteit. Tijdens zijn studieperiode liep Van ’t Foort stage bij de Verenigde Naties in New York en heeft hij verschillende honoursprogramma’s met succes afgerond. Naast zijn werk bij Nyenrode Business Universiteit is Van ’t Foort politiek actief.