H6: De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM. Beschouwingen vanuit de theorie én de praktijk

Auteur Mr. G. Roth en Mr. J. Roepnarain
Referentie publicatie Roth, G. en J. Roepnarain (2015), De toetsing van bestuurders en commissarissen door DNB en de AFM. Beschouwingen vanuit de theorie én de praktijk In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding Guido Roth en Janice Roepnarain beschrijven in hoofdstuk 6 het wettelijk kader van de geschiktheidtoetsingen in de financiële sector, waarbij zij ook ingegaan op de wijze waarop de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsingen in de praktijk plaatsvinden. Ook beschrijven zij enkele recente ontwikkelingen en gaan ze in op de rechtsbescherming die openstaat tegen negatieve besluiten.
Biografie auteurs: Mr. Guido Roth was 7 jaar werkzaam bij de AFM en heeft zich daarna als advocaat verder toegelegd op het financieel recht. Nadat hij 8 jaar partner was bij Spigt Litigators (voorheen Spigthoff) is hij thans partner bij Simmons & Simmons LLP. Hij heeft zich gespecialiseerd in handhavingsvraagstukken en procedeert regelmatig tegen de AFM en DNB. Guido doceert regelmatig en is onder andere als docent verbonden aan de Grotius Academie. Daarnaast is hij redacteur van het Tijdschrift Ondernemingsrecht en het Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming.

Mr. Janice Roepnarain is advocaat bij Simmons & Simmons LLP en gespecialiseerd in het financieel toezichtrecht. Zij voert regelmatig procedures tegen de AFM en DNB. Voordat ze de overstap maakte naar Simmons & Simmons LLP heeft ze jarenlang als advocaat de AFM en DNB vertegenwoordigd in procedures tegen marktpartijen. Janice publiceert regelmatig over handhavingsvraagstukken in het financieel toezichtrecht.