H13. Corporate Governance Van Nederlandse Staatsdeelnemingen: Air France-KLM.

Auteur Jelle Nijland
Referentie publicatie Nijland, J. (2019). Corporate Governance Van Nederlandse Staatsdeelnemingen: Air France-KLM. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2019-2020, Deventer: Kluwer.
Inleiding In het laatste hoofdstuk 13 gaat Jelle Nijland in op een specifieke casus van governance bij staatsdeelnemingen: Air France-KLM. De auteur gaat in op het algemene deelnemingenbeleid en governance bij staatsdeelnemingen en beschrijft vervolgens in hoeverre de positie van de Nederlandse staat is veranderd na de aandeleninkoop in Air France-KLM door de Nederlandse minister van Financiën.
Biografie auteurs: Mr. dr. Jelle Nijland is als universitair docent werkzaam bij de afdeling Ondernemingsrecht van de Universiteit Leiden. Hij is in 2013 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd’ waarin de rol die de overheid binnen de in Boek 2 BW geregelde rechtsfiguren speelt, centraal staat en verricht onderzoek naar vraagstukken op het snijvlak van private en publieke belangen. Hij is lid van de redactie van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en auteur voor de Groene Serie. Hij publiceert op het gebied van het ondernemingsrecht en is regelmatig betrokken bij adviezen over ondernemingsrecht aan publieke en private partijen.