H12. Pension fund governance in de jaarverslaggeving.

Auteur Wilfred Kevelam en Ralph ter Hoeven
Referentie publicatie Kevelam, W. en R. ter Hoeven (2019). Pension fund governance in de jaarverslaggeving. In: L├╝ckerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2019-2020, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 12 geven Wilfred Kevelam en Ralph ter Hoeven een korte schets van de ontwikkelingen op het gebied van pension fund governance en gaan ze specifieker in op de nieuwe regelgeving en het afleggen van de verantwoording door pensioenfondsen.
Biografie auteurs: Drs. Wilfred Kevelam RA is partner bij KPMG Accountants en verbonden aan de branchegroep Asset Management & Pensions. Hij heeft als externe accountant veel ervaring met de controle en advisering van pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en vermogensbeheerders. Daarnaast is hij als universitair docent Externe Verslaggeving verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceert met enige regelmaat in vaktechnische magazines en is coauteur van verschillende boeken.

Prof. dr. Ralph ter Hoeven RA is partner bij Deloitte Accountants en is tevens als hoogleraar Externe Verslaggeving verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is lid van de werkgroep Pensioenen van de Raad voor de Jaarverslaggeving.