H11. Het beter bemensen van een raad van commissarissen vraagt diepgang en discipline.

Auteur Marianne Janssen
Referentie publicatie Janssen, M. (2019). Het beter bemensen van een raad van commissarissen vraagt diepgang en discipline. In: L├╝ckerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2019-2020, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 11 beschrijft Marianne Janssen dat de ambitie om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en om ongelukken te voorkomen alle reden geven om kritisch te zijn op de samenstelling van de RvC. Zij bespreekt de criteria waaraan de samenstelling van een RvC moet voldoen om zijn rol optimaal te kunnen vervullen en geeft oorzaken die ten grondslag kunnen liggen aan het feit dat hier maar zo moeizaam verandering in komt.
Biografie auteurs: Drs. Marianne Janssen is zelfstandig adviseur. Vanuit haar bedrijf IJ Consulting werkt zij met directies en toezichthouders aan besluitvorming over complexe en soms taaie strategische vraagstukken. De samenstelling en het functioneren van beslisteams hebben daarbij haar speciale aandacht. Zij schrijft hierover ook met enige regelmaat in de landelijke media. Janssen werkte eerder als consultant, lijnmanager en HR-directeur in verschillende internationale corporates. Zij studeerde wiskunde aan de Radboud Universiteit, met als afstudeerrichting statistiek.