H10. De naleving van pas-toe of leg-uit van het streefgetal voor mannen en vrouwen in RvB en RvC bij beursgenoteerde ondernemingen.

Auteur Mijntje Lückerath-Rovers
Referentie publicatie Lückerath-Rovers, M. (2019). De naleving van pas-toe of leg-uit van het streefgetal voor mannen en vrouwen in RvB en RvC bij beursgenoteerde ondernemingen. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2019-2020, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 10 beschrijft Mijntje Lückerath de naleving van pas-toe of leg-uit van het streefgetal voor mannen en vrouwen in RvB en RvC bij beursgenoteerde ondernemingen. Het onderzoek laat onder andere zien dat alhoewel diversiteit een belangrijk thema is in de jaarverslagen, de vennootschappen nog onvoldoende uitleg geven waarom het niet lukt het streefgetal te halen en wat ze er aan willen doen om het wel te halen. De uitleg is vaak vaag, weinig concreet en niet-toetsbaar, en in een paar gevallen zelfs onjuist.
Biografie auteurs: Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers is initiatiefnemer en voorzitter van de redactie van dit Jaarboek Corporate Governance. Zij is hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, TIAS School for Business and Society. Zij is auteur van de jaarlijkse Nederlandse Female Board Index, het Nationaal Commissarissen Onderzoek en van vele wetenschappelijke en professionele artikelen. Zij is daarnaast betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven op het terrein van Corporate Governance waaronder het herschrijven van de Governance Code Cultuur en is lid van de Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen. Zij is/was zelf commissaris en/of toezichthouder bij Achmea, NRC Media, de ASN Beleggingsinstellingen, KNGF Geleidehonden, Diergaarde Blijdorp en de Betaalvereniging Nederland.