H2. Langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van institutionele beleggers.

Auteur Rients Abma
Referentie publicatie Abma, R. (2019) Langetermijnwaardecreatie vanuit het perspectief van institutionele beleggers. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2019-2020, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 2 beschrijft Rients Abma hoe institutionele beleggers, als belangrijkste groep kapitaalverschaffers van beursondernemingen, het begrip ‘langetermijnwaardecreatie’ invullen. Daarnaast wordt geanalyseerd in hoeverre de invulling van dit begrip door deze beleggers aansluit bij de invulling daarvan door de Nederlandse beursondernemingen en worden aanbevelingen gedaan.
Biografie auteurs: Drs. Rients Abma is directeur van Eumedion, het corporate governance- en duurzaamheidsplatform voor institutionele beleggers. Daarvoor was hij werkzaam bij VNO-NCW en het Ministerie van Financiën. Rients Abma was secretaris van de commissie-Tabaksblat en van de commissie-Frijns (Monitoring Commissie). Momenteel is hij onder meer lid van de Europese Expert Group on Technical Aspects of Corporate Governance Processes, die de Europese Commissie adviseert op het gebied van corporate governance beleid. Verder is hij onder meer lid van de Commissie Kapitaalmarkt van de AFM. Hij studeerde Algemene Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen