H1. Op weg naar het effectief meten van langetermijnwaardecreatie

Auteur Barend van Bergen, Martijn de Jong en Erik Thijs Wedershoven
Referentie publicatie Bergen, B. van, M. de Jong en E.T. Wedershoven, (2019). Op weg naar het effectief meten van langetermijnwaardecreatie. In: Lückerath-Rovers, M., H. van Ees, M. Kaptein en I.W. Wuisman (Red.), Jaarboek Corporate Governance 2019-2020, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 beschrijven Barend van Bergen, Martijn de Jong en Erik Thijs Wedershoven het Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC), waarin een begin is gemaakt met het effectief meten en communiceren van factoren die van belang zijn voor langetermijnwaardecreatie. Langetermijnwaardecreatie wordt nog te veel als een conceptueel en vaag begrip gezien en er bestaat grote behoefte aan betere en ondernemingspecifieke uitwerking. EPIC biedt daarvoor, volgens de auteurs, een breed geschraagde sterke basis, bestaande uit een raamwerk en indicatoren waarmee langetermijnwaardecreatie kan worden gemeten en gecommuniceerd.
Biografie auteurs: Ir. Barend van Bergen is partner bij EY Londen en wereldwijd verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de methodologie op het gebied van langetermijnwaarde. Hij is nauw betrokken bij het Embankment Project for Inclusive Capitalism (EPIC)

Drs. Martijn de Jong RA is corporate governance specialist bij EY. Hij geeft leiding aan het team dat de audit activiteiten met betrekking tot corporate governance en niet-financiële informatie uitvoert en beoordeeld. Hij is lid van de werkgroep jaarverslag/corporate governance van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de NBA werkgroep Corporate Governance. Hij heeft meerdere corporate governance publicaties geschreven en is redactielid van de EY magazines Inform en Zicht op Toezicht.

Erik Thijs Wedershoven Msc werkt als Senior Manager aan de ontwikkeling en toepassing van EY methodologieën op het gebied van langetermijnwaardecreatie met bedrijven wereldwijd. Hij is nauw betrokken geweest bij het EPIC en was medeverantwoordelijk voor de werkgroepen die het Long Term Value Framework hebben ontwikkeld en indicatoren voor waardecreatie in relatie tot de UN Sustainable Development Goals hebben geïdentificeerd.