H1 : Tien aandachtspunten voor commissarissen bij een (financiële) onderneming in transitie

Auteur J. Nooitgedagt RA
Referentie publicatie Nooitgedagt, J. (2015), Tien aandachtspunten voor commissarissen bij een (financiële) onderneming in transitie. In: Lückerath-Rovers, M., B. Bier, H. van Ees en M. Kaptein (eds.), Jaarboek Corporate Governance 2015-2016, Deventer: Kluwer.
Inleiding In hoofdstuk 1 deelt Jan Nooitgedagt aan de hand van zijn eigen ervaringen als bestuurder en toezichthouder de uitdagingen waarvoor een raad van commissarissen in met name de financiële sector kan komen te staan en welke aandachtspunten dan belangrijk zijn om in het oog te houden. Hij heeft daartoe een lijst met tien aandachtspunten samengesteld die in het hoofdstuk worden toegelicht en uitgewerkt.
Biografie auteurs: Drs. Jan Nooitgedagt RA studeerde bedrijfseconomie aan de Universiteit van Groningen waar hij later ook zijn master in accountancy behaalde. Hij werkte ruim 28 jaar bij EY waarvan twintig jaar als partner en de laatste jaren als CEO. Van 2009 tot 2013 was hij CFO bij Aegon N.V. Hij was voorzitter van de RvC van SNS REAAL, en is nu voorzitter van de RvC van VIVAT en haar deelnemingen. Hij lid van de RvC van BNG, Robeco en vice-voorzitter van de RvC van Telegraaf Media Groep. Hij is voorzitter van het bestuur van Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO), van het bestuur van Stichting Nyenrode en van het bestuur van Kas Bank Stichting Aandelen. Hij is lid van de audit commissie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de adviescommissie Financiële Verslaggeving en Accountancy (AFM), de adviescommissie Governance, Risk en Complance (NBA) en de adviescommissie Cultuur, Ethiek en Gedrag (NBA).